Enterprise Application Lifecycle Management

High Performance Unified Endpoint Management

With RaySuite, Raynet delivers its own product line, whose products are integrated into a common user interface for each product in the line and use a common database to optimize synergetic efforts.

Produkty i rozwiązania do kompleksowego zarządzania cyklem życia aplikacji w przedsiębiorstwie

RaySuite to kompleksowy zestaw produktów, który automatyzuje różne zadania w ramach cyklu życia aplikacji korporacyjnych. Automatyzacja ta sięga od analizy istniejącego zbioru aplikacji i inwentaryzacji licencji, poprzez kompleksowe zarządzanie licencjami i pakietowanie oprogramowania, aż po kompleksową kontrolę jakości i wdrożenie oprogramowania w produkcji. Te zautomatyzowane procesy są trwałe i mogą być replikowane dla każdej zmiany i każdej poprawki.

Centralna baza danych i wspólny interfejs użytkownika wszystkich produktów RaySuite tworzą spójne rozwiązanie i oferują silny kontrast w stosunku do istniejących rozwiązań patchwork, które często występują w przedsiębiorstwach, w wyniku ograniczonej wizji i wdrażania różnych dostawców. Chociaż Raynet gwarantuje spójne podejście przy korzystaniu z całej gamy produktów, nadal możliwe jest samodzielny zakup i wdrażanie poszczególnych produktów RaySuite, jak również ich integracja z istniejącymi produktami innych firm lub produktami własnej produkcji.

Enterprise Application Lifecycle Management Workflow

Kompleksowe i elastyczne

Kompleksowe (All-in-one) rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania cyklem życia aplikacji w przedsiębiorstwie

Łatwa implementacja

Dostosowanie do istniejącej infrastruktury i stosowanych narzędzi.

Przystępność i prostota użytkowania

Korzystanie z RaySuite to gwarancja jednolitego podejścia i użytkowania

Workflowmanagement – RayFlow

RayFlow – narzędzie workflow dla całego cyklu życia aplikacji. Efektywnie zarządzaj twoimi procesami. Rozwiązanie, które łączy wszystkie fazy i istniejące narzędzia, zapewnia ciągły proces pracy, integruje produkty innych firm i może być również dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzystaj z rozwiązania do zarządzania przepływem pracy, które nie tylko gromadzi i udostępnia wszystkie ważne informacje dotyczące zamówienia w każdej fazie złożonego procesu, ale również działa jako łącznik między zespołami i ich produktami softwarowymi.

Workflow Management RayFlow

Zarządzanie zasobami oprogramowania – RaySAMi

Nasze rozwiązanie do zarządzania zasobami oprogramowania oferuje dojrzałe i sprawdzone rozwiązania do inwentaryzacji i zarządzania zasobami sieciowymi urządzeń końcowych, aplikacji i danych biznesowych, inwentaryzacji urządzeń fizycznych i wirtualnych, systemów Hyper-V i VMware oraz baz danych Oracle. Zoptymalizuj koszty oprogramowania poprzez przejrzystość instalacji produktu, scentralizowane zarządzanie licencjami i umowami oraz łączenie licencji.

 

Software Inventory RayVentory

Manage your software licenses

RaySAMi

Inventory your hardware and software

RayDemand logo

Web portal for hardware, software and IT services

Pakietowanie i wirtualizacja oprogramowania

RayPack Studio obejmuje wszystkie etapy pracy: od testowania konfliktów, kompatybilności aplikacji i pakietów oprogramowania po ocenę, pakietowanie i wirtualizację, późniejszą kontrolę jakości i przejrzyste zarządzanie przepływem pracy.

Doskonale skoordynowane rozwiązania programowe umożliwiają sprawną realizację poszczególnych faz. Jednocześnie ogromnie przyspieszają Państwo swoje procesy workflow. Integrując wszystkie produkty w RayFlow, mają Państwo niezwykle wygodny i intuicyjny dostęp do danych i informacji.

RayPackStudio

Dystrybucja oprogramowania – RayManageSofti

RayManageSofti rozwiązuje problemy administracyjne za pomocą jednego systemu dystrybucji oprogramowania dla systemów operacyjnych i oprogramowania aplikacyjnego, pomagając klientom obniżyć koszty poprzez dystrybucję i zarządzanie serwerami i desktopami z centralnej lokalizacji.

RayMobile dostarcza organizacjom kompletne rozwiązanie do centralnego zarządzania i konfiguracji najnowszych urządzeń mobilnych w porównaniu z ich systemami operacyjnymi dla smartfonów. Konfiguracja i zarządzanie odbywa się poprzez intuicyjną konsolę zarządzania, która pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami w przedsiębiorstwie z dowolnego komputera w dowolnym momencie.

Get in touch with an expert    Our RayAcadeny offers a variety of trainings

    We offer training fpr our own products as well as for products of our partners an other software manufactures.

    Find the right service for you

    We are specialized in software and system management and offer a variety of services in this area.

    Menu